6
Har du brug for en vikar?

Ydelser & Priser

vikar Nordsjælland, priser & ydelser
Det skal være enkelt, at bestille vikar og du skal kunne overskue økonomien.
Vores timeløn bliver faktureret til kr. 295.- pr. time i dagtimerne på hverdage.
Tillæg for aften og weekend, får du en oversigt over, når vi laver en aftale. Alle priser er naturligvis inklusive alle tillæg, feriepenge m.v. Hvilket ofte gør, at en vikar fra os, ikke er dyrere end en kortidsansættelse hos dig selv. Til gengæld sikrer vi kvaliteten af det arbejde, der bliver udført
Vores personale er pædagoger, erfarne medhjælpere samt andre fagfolk inden for sundhedssektoren og politiet.
Vi har særlig ekspertise inden for områder med autisme, hjerneskade og demens. Vi har viden og erfaring med tegn til tale, boardmarker og Pecs.
Vi kan bruge dine systemer og vi kan udvikle nye til dig.
Vi kan skærme, inkludere og skabe ro.
Vi kan rådgive, hjælpe, lede, etablere akutteams, være den ekstra hånd og skabe sammenhæng.
Vi yder §85 støtte, udarbejder STU, ressource og mentor forløb.
Beskriv din udfordring, lad os holde et møde og lave en PlanB.